SPRÅK

RS600, Skifte plogskjær AP plog

VIKTIG!
Plogskjæret må ikke slites så langt at plogelementet skades.

Når slitegrensen er nådd må de skiftes ut med nye.


Slitasjegrensen er merket med en strek på plogskjæret

Det er et plogskjær for hvert plogelement, og alle skiftes samtidig.

ADVARSEL!
Plogen må alltid støttes opp slik at den står stødig når det utføres vedlikehold. Slå av motor og all strøm slik at den ikke beveger seg utilsiktet. Fare for klemskade!

Plogskjæret (3) er festet med 4xM12 skruer (1) og muttere (4) mot et klemjern (2).

Løsne skruene og ta av klemjern og plogskjær.

Sett på det nye plogskjæret med klemjern, fest med skruer og muttere.

Trekk til med 76 Nm på M12 skruene.