SPRÅK

Neste generasjon fagarbeidere

Aldri før har Øveraasen hatt flere lærlinger enn vi har i år.

Ett av bærekraftsmålene det jobbes aktivt med hos Øveraasen er;
Bærekraftsmål 4 - God Utdanning   

Øveraasen har satt seg som mål å være en ledende kompetansebedrift både lokalt og internasjonalt i vår bransje.

Vi er stolte av å bidra til at fremtidsen arbeidskraft får en motiverende og tidsriktig utdannelse. 

Fra venstre i bilde Nikolai Lønstad, Viktor Sletvold Thørud, Theodor Magnussen , Hedda Huset, Sverre Fridstrøm, Jonas Løkken-Roalsøy, Daniel Buer, HR og Kvalitetssjef Thor-Christian Øveraasen og Produksjonssjef Kåre Mæhlum.

Vi ønsker nye og gamle lærlinger velkommen til oss:-)

Husk; Ingen fagarbeidere, ingen industri!