SPRÅK

Motorolje

Motorolje: Scania LDF (Statoil MaxWay Ultra 10W-40)

Kontroller motorens oljenivå

Sjekk at motoroljenivået er mellom merkene på peilepinnen (2).

Scania oljepåfyll og peilepinne

Hvis oljenivået er ved eller under det nederste merket, må du fylle opp til det øverste merket med motorolje som spesifisert i smøreskjemaet. Oljepåfyllingsrøret er ved siden av peilepinnen.