SPRÅK

Batterilader og hjelpestart

Batteriladeren brukes til å lade batteriene når sope- og blåsemaskinen ikke er i bruk.

Hvis sope- og blåsemaskinene må ha starthjelp, kan du bruke hjelpestartkontakten til å koble en ekstern strømkilde til maskinene. Kontakten brukes også som strømuttak hvis maskinene skal yte starthjelp til et annet kjøretøy.

Hjelpestartkontakten er plassert bak på venstre side ved siden av hovedstrømbryteren.

  1. Hjelpestartkontakt
  2. Hovedstrømbryter
  3. Kontakt for batterilader
  4. Kontakt for motorvarmer

Kontakten for motorvarmer og batterilading er også plassert bak på venstre side, for de maskinene som har dette.

Sope- og blåsemaskinene må kobles til 230 V nettuttak via kontakten. Lading gjøres automatsik i henhold til en forhåndsprogrammert ladekurve.

Batteriladeren har tre LED-lamper som angir ladestatus:

LED Status
Gul lampe lyser Full lading
Gul og grønn lampe lyser Utjevningslading
Grønn lampe lyser Vedlikeholdslading

 

 


Feilindikasjoner

LED Status
Gul lampe blinker Laderen kan ikke registrere et batteri
Gul og grønn lampe blinker Lav ladespenning
Gul og grønn lampe blinker vekselsvis For høy temperatur i laderen
Grønn lampe blinker Batterispenning for høy eller laderfeil
Rød lampe blinker Batterfeil

På noen eldre maskiner sitter hjelpesterkontakt, hovedbryter, kontakt for lader og motorvarmer oppå batterikassen på venstre side under bakluka.

RS 400 PL Electrical - switch - socket