SPRÅK

Motorolja

Motorolja: Mercedes-Benz 228.5 / 51 (Statoil MaxWay 10W-40)

Kontrollera motorens oljenivå

Kontrollera att oljenivån är mellan markeringarna på oljestickan (2). 

Service RS 400 PL Engine oil

Om oljenivån är vid eller under den nedre markeringen, fyll på olja till den övre markeringen. Påfyllningslock (1).

Obs!
Det finns en risk att förstöra katalysatorn eller skada motorn om oljenivån är för hög. Tappa alltid av överskottsolja.