SPRÅK

Markering av 25 og 30 års ansettelse

Øveraasen har flere trofaste ansatte med lang ansiennitet, noe som blir satt stor pris på! Ved årets julebord ble flere hedret for lang og tro tjeneste.

Ved Øveraasen's julebord 2017 ble det delt ut utmerkelser for 25 og 30 års ansettelse.

Mette Gaarder har tilsammen vært ansatt 25 år ved Øveraasen AS og fikk diamantring og blomster.

Magne Olav Sveen og Stein Erik Pettersen har begge vært ansatt 30 år ved Øveraasen AS! De fikk blomster og Norges Vel Medalje for lang og tro tjeneste. 

Stian Engen har også vært ansatt i 25 år, og fikk gullklokke og blomster ved julekaffen siste arbeidsdag før jul.

Bildet viser Stian Engen, Mette Gaarder. Magne Olav Sveen og Stein Erik Pettersen.

Stian Engen, Metter Gaarder, Magne Olav Sveen, Stein Erik Pettersen