SPRÅK

Aeroport de Paris får sin første TV 1000+

Øveraasen tegnet for noen måneder siden en kontrakt med Paris for levering av i alt 3 stk TV 1000 snøfresere. Forventningene var derfor store da representanter fra AdP/Orly denne uken gjennomførte en inspeksjon av den første maskinen på Gjøvik. 

Maskinen er av typen TV 1000+ med en samlet motoreffekt på 1300 hk. Motorene er av fabrikat MTU og effekten fordeler seg mellom 300 HK på chassis motoren og 1000 Hk for selve freseraggregatet.

Inspeksjon av maskinen viste ingen mangler og transport til Paris vil skje i løpet av uke 47.
Den første maskinen vil bli levert til Orly flyplassen, mens nummer to og tre vil bli levert til Charles de Gaulles. Leveringen av disse vil finne sted i begynnelsen av desember. 

Investeringen i de store selvgående snøfreserne vil gjøre AdP betydelig bedre rustet til å holde flyplassene åpne ved snøfall. 

Som en kuriositet kan nevnes at maskinen til Orly har blitt gitt navnet «Jacques Leclerc» etter en av flyplass-verkstedets mest betrodde medarbeidere som nå går av pensjon.