SPRÅK

Hva skjer på Øveraasen

Etter en dramatisk brann i vår lakkavdeling i august i fjor er vi nå siden januar i år tilbake til en normal driftssituasjon. Samtidig har bedriften fått ny fabrikksjef og produksjonsområdet er omorganisert.

Driftsituasjonen
Skadene som oppstod etter brannen beløp seg til mange millioner kroner og gjorde det svært utfordrende å avvikle normal produksjon utover høsten 2014.
Vi var tvunget til å lakkere ute hos andre bedrifter i distriktet da vår egen lakkavdeling var blitt totalt ødelagt i brannen.

Det oppstod forsinkelser på 6 til 8 uker med leveringer til ulike kunder, men vi ble møtt med en stor grad av forståelse for det inntrufne fra de fleste av våre kunder.

For året 2015 ser utsiktene svært positive ut og det forventes en rekordstor omsetning takket være flere store og viktige kontrakter som nylig er inngått.

Reorganisering av produksjonsområdet
Fra 1. april tiltrer Knut Martin Frøsaker som fabrikksjef ved Øveraasen AS.
Knut Martin kommer fra stillingen som plassjef ved ETAC og før det som produksjonssjef hos Jemtland.

For de som husker noen år tilbake så er det kjent at Frøsaker arbeidet mange år ved Øveraasen frem til 2005, men den gang i vesentlig grad knyttet til prosjektsalg og storkunder.

Samtidig med at bedriften får ny fabrikksjef er produksjonsområdet omorganisert slik at Thor-Christian Øveraasen overtar ansvaret for Freser- og Plogavdelingen, mens Svein Fremstad vil ha ansvaret for RS- , sveis- og maskinavdeling.
I tillegg blir det etablert en ny elektroavdelingen under ledelse av en internt rekruttert formann.

Ledelsen forventer gjennom de endringer som nå gjennomføres å stå godt rustet til å takle nye utfordringer i årene som kommer, og ønsker fabrikksjef og avdelingslederne lykke til med oppgavene.