SPRÅK

En hyllest til trofaste medarbeidere!

I forbindelse med juleavslutningen tirsdag 23. desember ble flere av bedriftens medarbeidere hyllet for langt, trofast og verdifullt arbeide for bedriften. 

Thor Øveraasen delte ut Norges Vel Medaljen for lang og tro tjeneste (30 år) til Thomas Anderson og Rune Torke.

I tillegg fikk firmaets økonomisjef Oddvin Wedøe gullklokke for 25 års ansettelse samt at bedriften takket av Einar Myrvold som etter 28 år i bedriften nå går over i pensjonistenes rekker.