SPRÅK

Fleet Cloud - In Vehicle Monitoring System

Øveraasen har utviklet et system for overvåkning av maskinparken i sanntid.Systemet har vært under utprøving i et år og lanseres nå for våre kunder på RS 200/400, RSC 250 og TV 1000. Økt sikkerhet, effektivitet og kvalitet er resultatet. 

Med Fleet Cloud samles informasjon fra maskinene, og ved å bruke denne informasjonen på riktig måte kan man:

 1. Garantere kvaliteten på en levert tjeneste, og dermed eksempelvis øke flysikkerheten ved å:
  • Alltid vite hvor maskinene befinner seg, hva de gjør og hvem som kjører.
  • Vite hvilke oppdrag som er utført og hvordan de er utført.
  • Vite når, hvor og hvem som har utført oppdraget.
 2. Redusere miljøpåvirkningene ved å:
  • Optimalisere forbruket av avisingskjemikalier på rullebanen.
  • Vite hvor og hvor mye avisingskjemikalier som er brukt.
  • Vite hvor mye drivstoff som forbrukes - per arbeidsoppdrag, maskin, område og sjåfør.
 3. Øke effektiviteten ved å:
  • Optimalisere bruken av maskinparken.
  • Redusere kostnadene på avisningskjemikalie og drivstoff.
  • Redusere stopptider på grunn av ikke planlagte påfyllinger av drivstoff eller avisningskjemikalie, samt bedre planlegging av vedlikehold.

 

Ved utviklingen har fokus vært på kundetilfredshet, brukervennlighet og pålitelighet.
Fleet Cloud er allerede i drift på flyplassene EuroAirport og Schiphol samt flere norske flyplasser, hvor det har blitt tatt imot med glede. Det har gitt oss mulighet til å studere hvordan det fungerer i virkeligheten. Flere store kjente kunder i Europa har allerede bestilt maskiner med Fleet Cloud fra Øveraasen.

Utviklingen av Fleet Cloud er gjort i samarbeid med profesjonelle og etablerte utviklere for maskinstyring, skytjenester og webbtjenester.