SPRÅK

Glimrende plogsalg for Øveraasen

Etter mange års satsing på snørydding av flyplasser har bedriften satt ny fokus på vintervedlikehold av veier. Målsetningen er klar og Øveraasen AS skal i løpet av 4-5 år igjen bli den ledende leverandør av brøytemateriell til det norske markedet, samt at eksporten skal økes betydelig.

Dette er muliggjort gjennom at bedriften har tatt frem nye plogmodeller, oppdatert bestående modeller samt gjennom et utstrakt samarbeid med andre produsenter.

Øveraasen AS har nå lansert helt nye serier av svingbare diagonalploger, svingbare traktorploger, spissploger og høyfjellsploger. I tillegg lanseres nye modeller i løpet av 2016.

Svingbar diagonalplog, Øveraasen - 2015  Svingbar diagonalplog, Øveraasen AS 2015

Bildene viser Svingbar Diagonalplog - en nyutvikling fra Øveraasen

På vårparten ble det undertegnet en samarbeidsavtale med det finske firmaet Arctic Machine OY. Firmaet produserer et stort utvalg av moderne plogtyper, spredere, underliggende skjær og sideploger. Produktene supplerer Øveraasens egne ploger på en slik måte at vi nå kan tilby ploger til nærmest enhver form for brøyting.

AM HMX 3700 lev okt 2015 til Alf Brekken AM HMX 3700 levert Alf Brekken okt 2015

Bildene viser Arctic Machine AM HMX 3700 levert i oktober 2015

Samarbeidet med Arctic Machine vil ikke begrense seg til det norske markedet, men derimot medføre et utstrakt samarbeid på flere eksportmarkeder. Ikke minst innledes en sterk satsning mot det svenske markedet.

Arctic Machine vil likeledes representere Øveraasen i Finland hvor Finavia i mange år har vært en viktig kunde for Øveraasen.

Torstein Ottem og Janne Mäkipää ved levering av AM HPD 3700, okt 2015

Bildet er tatt ved overlevering av Arctic Machine ploger til Ottem Transport

Salget av veimateriell så langt i 2015 har overgått våre målsetninger med betydelige leveranser til flere store kontraktører. Enkelte har valgt å få sine brøytebiler komplett bygget opp med brøytefeste, hydraulikk, sideplog og spreder, noe som sikrer en komplett og profesjonell løsning.

Under Scania Vinter 2016 vil Øveraasen delta med et bredt spekter av både egne produkter og materiell produsert hos Arctic Machine.

Ta gjerne kontakt med vår salgssjef for veiprodukter Erik Abrahamsen dersom ytterligere informasjon ønskes

AM HPD 3700 til Ottem okt 2015