SPRÅK

Øveraasen på InterAirport 2017

Inter Airport messen i München ligger nå bak oss og Øveraasens produkter ble viet stor oppmerksomhet fra de besøkende.

Vi vil i løpet av få dager legge ut mer stoff om utstillingen på vår hjemme-side.