SPRÅK

RS 200 som vegsoper på vinterveiene

Øveraasen har avtale med Mesta for levering av RS 200 tilpasset for vegsoping.De skal i vinter brukes på vintervegene, og målet er at de holder veiene fri for snø og is slik at det er mindre behov for salting.

På RS 200 for vegsoping er blåseenheten fjernet og de leveres med nesehjul, slik at de kan trekkes etter en vanlig lastebil med f.eks. plog.

Det skal gå to maskiner i ordinær drift på riksveg 4 (driftskontrakt for Land/Hadeland) som opereres av Mesta.

I kontrakten for riksveger i Oslo inngår ytterligere en maskin som skal driftes av Vaktmesterkonpaniet.

Fra før så børstes det med to maskiner i Ålesund, og for kommende sesong vil det også børstes på Ytre Nordmøre kontrakten.