SPRÅK

Øveraasen nå etablert i Sverige

Øveraasen har nå med virkning fra april 2020 etablert seg med eget selskap i Sverige. Firmaet vil få adresse i Norrköping og vil bli ledet av Christopher Sundell.

Christopher har flere års erfaring fra bransjen og har fått ansvaret for å bygget opp vår virksomhet i nabolandet innenfor veg, jernbane og flyplass. Herunder også en sterk etter-markedsavdeling med både service og lokalt reservedelslager. En viktig del av oppgaven for datterselskapet blir å følge opp Øveraasen sine forpliktelser ovenfor Swedavia og den store kontrakten på sope- og blåsemaskiner til de største flyplassene i Sverige. Kontrakten inneholder ikke bare avtale om leveranse av et stort antall maskiner, men også service og vedlikehold på maskinene for flere år fremover.

Øveraasen er også en stor leverandør til Försvaret/FMV og flere kommunale flyplasser, samt kommuner, private og jernbanen

I tillegg til Øveraasen sine egne maskiner vil vi markedsføre de samme handelsproduktene som i Norge. Sverige har i mange år vært et av våre viktigste markeder og ved en lokal tilstedeværelse regner vi med å kunne bli en enda bedre partner for våre svenske kunder

Vår kontaktdata i Sverige er som følger: 

Øveraasen AB

v/ Christopher Sundell

Telefon: +46725-880605

E-mail: Christopher.sundell@overaasen.se

Vi ser frem til å bygge opp våre aktiviteter gjennom 2020 og årene som kommer.