SPRÅK

Vinteren er på hell

Nå i midten av april er det fremdeles vinterlige forhold på Hardangervidda som er en av Norges tøffeste fjelloverganger.

Vinteren 2020/2021 har ikke vært så ekstrem som forrige vinter da hver snøfreser hadde ca. 2000 driftstimer bare på en eneste sesong. Plogbilene kjørte over 100.000 km i løpet av vnteren, eller 40 til 50 mil hver dag. Legg også merke til hvordan neste uvær forberedes ved å lage fresergater og at man stikker seg ut langt utenfor veien. På denne måten unngås det at veien straks blåser igjen i neste uværsperiode.

Her oppe er det Twin Spin UPV 425 i kombinasjon med Volvo L 110 som gjelder. Begge maskin-førerene vi snakket med utrykte seg veldig positivt om både kapasitet og driftsstabilitet samt at denne kombinasjonen av fres /hjullaster er helt ideell. Mesta har en sesong igjen av den innværende kontrakten og håper selvsagt at de kan få fortsette på Hardangervidda med egnet utstyr og veldig erfarne sjåfører.

 Terje Fjetland og Roald Kaupang, maskinførere på Hardangervidda

Øveraasen har nå konstruert en ny type Twin Spin unitfreser som har fått betegnelsen UPV 450 og som oppfyller de seneste utslippskrav iht Euromot Steg V. Denne freseren kan leveres fra høsten 2021.