SPRÅK

Unitfres på hjullastere med Z-link

Spesialløsning for Unitfresere på hjullastere med Z-link.

Mange har opplevd at det medfører problemer å få montert unit freser på hjullastere med Z-link. Armen på hjullasteren støter i bakveggen på freseren og resultatet er at man må bygge på et mellomadapter eller mekaniske stoppere for tiltbevegelsen. Resultatet har vært at freserens tyngdepunkt kommer for langt fram og at man får et alt for høyt akseltrykk foran og et tilsvarende alt for lavt akseltrykk bak. Noen har til og med opplevd å måtte gå opp en hjullasterstørrelse eller to for å bære fresen på en sikker måte.

Øveraasen har med bakgrunn i dette tatt frem en løsning hvor den originale nedre armen fra Z-linken byttes ut og erstattes med et svært robust justerbart stag (strekkfisk). Ved bruk med fres skrus staget helt sammen og ved bruk med skuffe justeres staget helt ut. Se foto. Selve omstilling tar kun fem minutter.

En slik løsning montert på kombinasjonen CAT 950 med UTV 430 gjorde at den prosentvise andelen på bakakselen av totalvekten økte fra 16 til 29 %. Dette i sammen med en ekstra tank på 320 liter bak. Dieselen pumpes automatisk over fra bak-tanken til freser-tanken når nivået foran synker under 20% . Kombinasjonen bak-tank freser-tank gjør at man har tilstrekkelig drivstoff til å arbeide 12 til 15 timer mellom hver gang man fyller diesel.

Vi mener at dette er en stor forbedring ikke minst med tanke på sikkerheten for maskinføreren.

Løsningen kan tilbys for de fleste hjullastere med Z- link.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.