SPRÅK

TILPASSET KUNDENS BEHOV

  • Kunde tilpasses
  • Fleksible
  • Kan kombineres med forskjellig utstyr

Løfteredskaper

DuoLift er et hydraulisk parallelogram løftesystem for å koble snøryddingsutstyr til et kjøretøy. Parallellogramløftet har to hydraulikksylindre for løfting og senking av rammen.

DuoLift Rail er det samme løftesystemet som DuoLift, men med festeanordning spesielt tilpasset jernbaneutstyr. DuoLift Rail monteres mellom utstyret og vedlikeholdskjøretøyet.

R-Lift HS er et løftesystem bestående av to hydrauliske sylindre som løfter rammen med utstyret. R-Lift HS kan løfte utstyret ca 600 mm.

R- Lift HSS har alle de samme funksjonene som HS, men HSS kan også beveges sideveis. Bevegelsen er opp til 600 mm i hver retning.

Teknisk data

* Trykk her for å se teknisk data.

DuoLift

Løftehøyde 575 mm
Vekt 180 kg

 

DuoLift Rail

Løftehøyde 515 mm
Vekt 260 kg

 

R-Lift HS & HSS

Løftehøyde 600 mm
Vekt 450 kg