SPRÅK

VEGSPYLER
RW og CC

 • Spylesystem med mange muligheter

Øveraasen Vegspylere

Øveraasen Spylesystem RW

Alle funksjoner styrer med elektriske aktuatorer, krever kun hydraulikk til drift av pumpe.

 • Todelt Frontbom. Kan brukes enkeltvis
 • Løft, sving, tilt og sideforskyving av dysebom
 • Sidedyser begge sider
 • Vaskekanon styrt fra hytta
 • Slangetrommel som opsjon
 • Styreboks for alle funksjoner
Tekniske data RW Vegspyler
 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200-350 l/min *
 Sving  Sideshift  Tilt dyser  Vekt
 27 grader h/v  500 mm h/v  75 grader  430 kg

* avhengig av dyser

Øveraasen Spylesystem CC

Enkelt spylesystem for montering på brøyteplate.
Hydraulisk styring av alle funksjoner med ploghydraulikk.

 • Løft
 • Sving
 • Sideforskyving
 • Slangetrommel som opsjon

Tekniske data CC Vegspyler

 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200 - 350 l/min *
 Sving  Sideshift  Vekt  
 27 grader h/v  500 mm h/v  235 kg  

* avhengig av dyser