SPRÅK

VEGSPYLER RW og CC

Vegspyler

Øveraasen Spylesystem RW

Spylesystem med mange muligheter. Alle funksjoner styrer med elektriske aktuatorer, krever kun hydraulikk til drift av pumpe.

• Todelt Frontbom. Kan brukes enkeltvis

• Løft, sving, tilt og sideforskyving av dysebom

• Sidedyser begge sider

• Vaskekanon styrt fra hytta

• Slangetrommel som opsjon

• Styreboks for alle funksjoner

Tekniske data RW Vegspyler
 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200-350 l/min *
 Sving  Sideshift  Tilt dyser  Vekt
 27 grader h/v  500 mm h/v  75 grader  430 kg

* avhengig av dyser

Øveraasen Spylesystem CC

Enkelt spylesystem for montering på brøyteplate. Hydraulisk styring av alle funksjoner med ploghydraulikk.

• Løft

• Sving

• Sideforskyving

• Slangetrommel som opsjon

Tekniske data CC Vegspyler
 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200 - 350 l/min *
 Sving  Sideshift  Vekt  
 27 grader h/v  500 mm h/v  235 kg  

* avhengig av dyser