SPRÅK

VEGSPYLER RW og CC

Vegspyler

Spylesystem med mange muligheter.

Alle funksjoner styrer med elektriske aktuatorer, krever kun hydraulikk til drift av pumpe.

  • Todelt Frontbom. Kan brukes enkeltvis
  • Løft, sving, tilt og sideforskyving av dysebom
  • Sidedyser begge sider
  • Vaskekanon styrt fra hytta
  • Slangetrommel som opsjon
  • Styreboks for alle funksjoner

 
Tekniske data RW Vegspyler
 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200-350 l/min *
 Sving  Sideshift  Tilt dyser  Vekt
 27 grader h/v  500 mm h/v  75 grader  430 kg

* avhengig av dyser

Øveraasen Spylesystem CC

Enkelt spylesystem for montering på brøyteplate. Hydraulisk styring av alle funksjoner med ploghydraulikk.

  • Løft
  • Sving
  • Sideforskyving
  • Slangetrommel som opsjon


Tekniske data CC Vegspyler
 Bredde  Arbeidsbredde  Antall dyser  Forbruk vann
 2 800 mm  3 000 mm  12  200 - 350 l/min *
 Sving  Sideshift  Vekt  
 27 grader h/v  500 mm h/v  235 kg  

* avhengig av dyser