SPRÅK

TRYGGERE VEIER Miljøvennlige & Økonomiske fordeler

Sort uten Salt

Ideen bak konseptet er å skape tryggere veier uten bruk av de samme mengder salt som tidligere.

Resultatet ved bruk av dette konseptet er vesentlig forbedret friksjon og kjøreforhold, så vel som en stor miljøgevinst.

Om nødvendig kan en saltløsningsspreder, med opp til 3 kjørefelts arbeidsbredde, monteres bak på veisoperen.

Saltløsningsmengden justeres automatisk og kan GPS-kontrolleres for enkel bruk, rapportering og dokumentasjon.

Med dette konseptet ryddes vegbanen i fire trinn:

  1. Snøplogens hovedskjær rydder unna den største mengden av snø.

  2. Rester og slaps fjernes med slapseelementene, som er en integrert del av hovedskjæret.

  3. En kraftig, roterende børste følger effektivt etter ned i sporslitasjen/veibanens profil og fjerner de siste rester av snø og slaps.

  4. Om nødvendig, sprøytes veibanen med en liten mengde saltløsning. Takket være den grundige mekaniske fjerningen av snø og slaps beskrevet i trinn 1 - 3, kan mengden av salt reduseres betydelig i forhold til tidligere.

BALDER
  

 

RS 200 Vegsoper