SPRÅK

...vi viser deg hva som er gjort

 

 

Et system for å dokumentere, overvåke, betjene og supportere hele din maskinpark, hvor som helst og når som helst!

Alle maskiner levert fra Øveraasen etter 2021 har et servicestyringssystem installert.

Ved å låse opp dette systemet og aktivere Fleet Cloud, vil både bruker og eier få full av innsikt og informasjon fra hver maskin i maskinparken.

Fleet Cloud hjelper deg å få det beste ut av utstyret ditt.

Alle driftsdata – både for hver maskin og for hele flåten – registreres kontinuerlig.

Detaljerte rapporter viser nøyaktig hvor det er mulighet for optimalisering og hvordan du kan administrere driften enda mer effektivt.

I tillegg kan du planlegge vedlikehold og drift mer nøyaktig. Fleet Cloud muligjør at hver maskin kan forhåndsprogrammeres* for ulike driftsscenarier samt melde om nødvendig vedlikehold.

Cloud Based Portal

Du kan gjøre alt dette, når som helst og hvor som helst.

Fleet Cloud er en toveis kommunikasjonsplattform som gir deg omfattende support.

Et svært effektivt system for avansert planlegging, overvåking og for detaljert analyse av alle dine maskinoperasjoner.

Parametere som drivstoff- og kjemikalievolumer samt kritisk motorinformasjon kan overvåkes og dokumenteres kontinuerlig.

Enkel rapportering

  • Ingen jobber blir glemt
  • Godt faktureringsgrunnlag 

Utvidet garanti ved installasjon av Fleet Cloud

  • Kort reaksjonstid ved uventede hendelser
  • Service- og vedlikeholdsplanlegging
  • Samme informasjon til både bruker og produsent
*Kun maskiner produsert og levert av Øveraasen