SPRÅK

Storkontrakt inngått med Avinor!

Rammeavtalen med Avinor har en verdi på 400 MNOK og en varighet på 8 år.
Kontrakten omfatter innkjøp av sope- og blåsemaskiner med autonome løsninger. 

Rammeavtalen som nå er undertegnet omfatter i første omgang leveranse av 12 autonome sope- og blåsemaskiner.
Teknologibedriften Yeti Move AS, som har base i Kongsberg, er underleverandør av de autonome løsningene.

Utover leveransen av autonome kjøretøy omfatter kontrakten leveranser av maskiner til alle Avinors lufthavner og på sikt er intensjonen at plattformen for autonome operasjoner kan muliggjøre automatisering av andre oppgaver og tjenester på lufthavnens områder. Som for eksempel gressklipping, merkemaling og feiing.

Å inngå en slik avtale med Avinor er av stor betydning for bedriften vår.
Avtalen bekrefter vår ledende posisjon som produsent av avansert brøyteutstyr til flyplasser over hele verden, og vil i stor grad bidra til at sysselsettingen kan opprettholdes i årene fremover, sier administrerende direktør, Thor Arve Øveraasen.

Den teknologiske utviklingen går stadig videre og det blir fantastisk morsomt å kunne levere autonome maskiner til Oslo lufthavn.