SPRÅK

Øveraasen leverer maskin nummer 66 til New York

Øveraasen leverte siste uke maskin nummer 66 til the Port Authorities of New York and New Jersey. Dette markerer slutten på den største kontrakten i Øveraasen sin historie.  

2019-09-28 USA last delivery

Totalt har kunden over de siste årene fått levert 108 RS 400 sope og blåsemaskiner fra bedriften på Gjøvik. Leveransene av de siste 66 maskinene er blitt fordelt over nærmere to år og alt har gått etter leveringsplanen som ble satt opp i forbindelse med tildelingen av kontrakten. Tilbakemeldingene  fra kunden er likeledes entydig positive  og maskinen vil alle være klare for å ras i bruk nå til vinteren. Maskinene er blitt fordelt mellom flyplassene JF Kennedy, La Guardia, Newark og Teterboro. Alle disse opereres av The PANY&NJ.

2018-09-28 Last delivery USA

Ferdigstillelsen av den siste maskinen i denne omgang ble behørig markert med taler, kake og kaffe. Thor Øveraasen uttrykte stor tilfredshet med hvordan bedriften hadde klart utfordringene med en slik gigant ordre og rettet i denne sammenheng en stor takk til alle ansatte.

Vi ønsker nå vår kunde mange riktig snørike vintre fremover!