SPRÅK

Ny Twin Spin

Fresen som holder Norge åpent

I mer enn  30 år har Øveraasen`s Twin Spin snøfresere vært selve hjørnestenen hva gjelder å holde vanskelige vegstrekninger åpne vinterstid. UPV 410 og UPV 425 med installert motorkraft på mellom 400 og 500 Hk har tatt de tyngste takene. Fresen har blitt kjent for sin enorme kapasitet, driftspålitelighet,  servicevennlighet og i tillegg for å være lite sårbar for skader. Fresere av denne typen har dessuten relativ lav vekt og gunstig tyngdepunkt. Flere fresere vi har levert har over 30.000 driftstimer og er fremdeles i drift. Med et så stort antall driftstimer tilsier det at fresen har håndtert rundt 120 millioner tonn snø i løpet av den tiden den har vært i drift. Dette tilsvarer vekten av 3 millioner fullastede vogntog….

Utviklingen går videre og vi lanserer nå en oppdatert versjon med en dieselmotor som oppfyller avgasskravene i henhold til EU Steg V. Den nye modellen med betegnelse UPV 500 Twin Spin vil kunne leveres fra senhøsten 2021 og bygges i et begrenset antall.  Skulle en slik ny og moderne snøfreser være av interesse for neste vinter må man være tidlig ute. Byggetiden for en slik serie freser er ca. 8 til 10 måneder.

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat så kan du sikre deg markedets råeste fres!

Du treffer Erik på telefon 40407921 eller ring oss på 61146000