SPRÅK

Ung dynamisk ledergruppe

Vi ønsker å fremme likestilling mellom kjønnene ved å gi likeverdige vilkår og bli like høyt verdsatt uavhengig av kjønn, bakgrunn, kultur eller legning.

I en tradisjonell mannsdominert bransje er det hyggelig at vise frem vår ledergruppe som består av 7 personer deriblant 3 kvinner.

Som en viktig del av det å være en verdensledende aktør i vår bransje har vi som ambisjon å være med å bidra til at noen av FNs bærekraftsmål nås innen 2030. 

Vi som bedrift har ett stort ansvar og vi skal bruke vår posisjon og fokusere på å jobbe mot at FN’s bærekraftsmål oppnås. 

Ett viktig fokusområde for Øveraasen er
Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene.

                                           

Vi ønsker å fremme likestilling mellom kjønnene ved å gi likeverdige vilkår og bli like høyt verdsatt uavhengig av kjønn, bakgrunn, kultur eller legning.

I en tradisjonell mannsdominert bransje er det hyggelig at vise frem vår ledergruppe  som består av 7 personer deriblant 3 kvinner.

Fra venstre Paulina Strand, Mille Øveraasen og Mari Randen Opseth

Det er hyggelig å introdusere Mari Randen Opseth som vår nye økonomisjef. Hun har jobbet i Øveraasen i 5 år og tok steget opp og ble av del av vår ledergruppe 1. mai 2021.

Paulina Strand er vår nye ettermarkedsleder. Paulina har jobbet i Øveraasen siden 2019 og tok over rollen 1. mai 2021.

Mille Øveraasen har gått inn i rollen som markedssjef med ansvaret for kommunikasjon og bærekraft.

Alle tre er unge, ambisiøse og har svært gode fagkunnskaper på sine felt.