SPRÅK

Øveraasen - en kompetansebedrift

Ingen fagarbeidere, ingen industri!
I følge SSB vil Norge i 2035 mangle 100.000 fagarbeidere. 

Samtidig sier fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen " at landet vårt trenger å finne nye grønne eksportnæringer og at vi må satse på eksportrettet industriproduksjon."
Han understreker også viktigheten med kompetente folk på rett plass.


Bærekraftsmål 4 - God Utdanning 
 

Et av bærekraftsmålene vi hos Øveraasen aktivt jobber med er mål 4: God Utdanning.

 

Øveraasen har satt seg som mål å
være en ledende kompetansebedrift
både lokalt og internasjonalt i vår bransje.

 

 

Vi setter høye krav til fagkompetanse, integritet og samarbeidsevne i alle deler av virksomheten, fra styret til fagarbeideren i bedriften.

Øveraasen skal være en virksomhet som tar ansvar for våre medarbeidere og gir alle like muligheter, uavhengig av kjønn, bakgrunn og funksjonsevne.

Vi søker å få utdannet folk med riktig kompetanse. Øveraasen involverer seg i lokalsamfunnet med inntak av lærlinger og utplasseringselever. Bedriften bidrar til at alle får en motiverende og tidsriktig utdannelse, med riktig kunnskap for fremtiden.

Viste du at hos Øveraasen er det årlig mellom 4-5 utplasseringselever både fra ungdomsskoler, videregående skoler og fagskoler?

Vi er stolte av å kunne presentere to av våre disse utplasseringselever, fra høyre i bilde under Sverre Fridstrøm og Jonas Løkken-Roalsøy.


Sverre Fridstrøm startet hos Øveraasen i august i 2021, og skal være lærling hos oss i 2 år før eksamen i fagbrev som industrimekaniker 2023 kan avholdes.

Jonas Løkken-Roalsøy er TAF elev som startet her 2019 og han kan også gå opp til fagbrev som industrimekaniker 2023.

Disse to har allerede montert sin første snøfreser UTV 380 under nøye oppfølging og veiledning av arbeidsleder.

Vi er stolte av å være med på å tilrettelegge for riktig, relevant og interessant utdanning og gi dyktige elever kompentanse Norge trenger i fremtiden.